Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Metalowy Staryk w Żarach poprzez modernizację urządzeń spawalniczych - Zakład Metalowy Staryk

Zakład Metalowy Staryk
PL

Głównym celem było zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez modernizację urządzeń spawalniczych.

Klienci oczekują przede wszystkim wysokiej jakości wyrobów, ale ważna jest również terminowość realizacji zleceń. Realizacja projektu wyeliminowała czynniki obniżające jakość wyrobów a także zlikwidowała potencjalne opóźnienia w realizacji zleceń a co za tym idzie zaspokoiła wymagania klientów poprzez zastąpienie awaryjnego sprzętu nowoczesnym i niezawodnym. W wyniku realizacji przedsięwzięcia firma uzyskała nowoczesne urządzenia spawalnicze, które przyczyniły się w znacznym stopniu do podniesienia jakości wyrobów. Wnioskodawca dopasował się do ogólnie przyjętych najwyższych europejskich standardów w zakresie technologii, pracy i BHP.

Klienci coraz częściej postrzegają firmy nie tylko pod względem jakości oferowanych usług ale również pod względem jak dana firma oddziałuje na środowisko. Poprzez realizację projektu przyczyniliśmy się do poprawy wizerunku firmy na zewnętrz, która wyposaża pracowników w maszyny spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jakościowo zwiększył się komfort pracy pracowników, co w rezultacie doprowadziło do zwiększenia wydajności produkcji, poprawę jakości produkowanych wyrobów i wzrostu przychodów. Podniosło to pozycję firmy względem konkurencji, pozwoliło na planowanie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa z pożytkiem zarówno dla odbiorców, pracowników jak i regionu.

Projekt modernizacji urządzeń spawalniczych jest dalszym etapem poprawy warunków BHP w firmie.

Facebook