Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Metalowy Staryk w Żarach poprzez modernizację sieci centralnego ogrzewania i unowocześnienie kotłowni - Zakład Metalowy Staryk

Zakład Metalowy Staryk
PL

Głównym celem projektu było uruchomienie nowoczesnej kotłowni, której źródłem paliwa będzie gaz ziemny. Firma posiadała piec na koks, co było bardzo kosztowne i nieekologiczne.

Nowa nowoczesna kotłownia ze specjalistycznymi kotłami oraz z wydajnymi ekonomicznie grzejnikami pozwoliła w znacznym stopniu ograniczyć koszty zużywane na ogrzewanie, oraz zautomatyzować działanie całego systemu grzewczego.

Główne działania to zakup specjalistycznych kotłów w systemie kaskadowym łącznie z osprzętem, grzejniki i instalacja tych składników w jedna nowoczesną sieć ciepłowniczą.

Przy zastosowaniu pieców na koks trudno jest zarządzać środowiskiem pracy co przy produkcji wyrobów metalowych jest bardzo ważne. Odpowiednia temperatura stała oraz wilgotność nie powoduje korodowania metali i innych niepożądanych sytuacji. Poprzez uruchomienie zmodernizowanej kotłowni możemy określić warunki pracy i nimi zarządzać w sposób nie powodujący niszczenia materiałów. Ponadto poprawiły się warunki pracy pracowników zatrudnionych w firmie, a także redukowaliśmy koszty związane z ogrzewaniem i wywozem pozostałości z pieców koksowych.

Klienci coraz częściej postrzegają firmy nie tylko pod względem jakości oferowanych usług ale również pod względem jak dana firma oddziałuje na środowisko. Poprzez taki system grzewczy wykorzystujący gaz ziemny nie tylko zmniejszyliśmy koszty, poprawiliśmy efektywność ogrzewania ale również przyczyniliśmy się do poprawy wizerunku firmy na zewnętrz.

Facebook