Poprawa warunków BHP poprzez wykonanie instalacji do odciągania pyłów i zanieczyszczeń spawalniczych w Zakładzie Metalowym Staryk w Żarach - Zakład Metalowy Staryk

Zakład Metalowy Staryk
PL

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Realizacja projektu polegała na wykonaniu instalacji do odciągania pyłów i zanieczyszczeń powstałych na wskutek spawania.

Obecnie spawanie odbywało się w pomieszczeniach na siedmiu stanowiskach. Instalacja odciągowa została zamontowana w nowym pomieszczeniu przygotowanym pod utworzenie ośmiu stanowisk spawalniczych o powierzchni 121m2. Nad każdym stanowiskiem zainstalowano indywidualne ramiona odciągowe o długości 2 metrów. Ramiona zamontowano na słupach umieszczonych przy stołach spawalniczych. Nad pojemnikami z wyrobami gotowymi zainstalowano okapy, których zadaniem jest odciąganie zanieczyszczeń dymiących powstałych z nagrzania się wyrobów podczas spawania. Dodatkowo zainstalowano nadmuchy. Cała instalacja jest podłączona pod centralną instalację odciągową składającą się z orurowania wykonanego z rur spiro, wentylatora oraz jednostki filtracyjnej typu GOLD35

Modułowy zespół filtracyjny jest skutecznym kompaktowym filtrem zapewniającym dużą wydajność. Dla uproszczenia użycia i zagwarantowania optymalnych warunków pracy GOLD został wyposażony w automatyczny system sterujący, który steruje pracą i czyszczeniem wkładów filtracyjnych podczas pracy i po jej zakończeniu. W przypadku nieprawidłowego działania instalacji system sterujący wygeneruje odpowiednie sygnały alarmowe w zależności od powstałego problemu. Jednostka GOLD wyposażona jest w wysokiej klasy wkłady filtracyjne, które zapewniają usunięcie gryzącego pyłu i dymu.

Facebook